Regulamin XIV Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych XVI WROCŁAWSKICH WARSZTATÓW PIWOWARSKICH

Regulamin XIV Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych
XVI WROCŁAWSKICH WARSZTATÓW PIWOWARSKICH

I. Organizatorem KPD jest Wrocławska Inicjatywa Piwowarska reprezentowana przez:

Agnieszkę Wołczaską-Prasolik (Marusia)
Macieja Lewandowskiego (Macas)

Krzysztofa Czechanowskiego (Undeath)

II. Jury:

1. Przewodniczącym Jury jest Krzysztof Czechanowski (Undeath).

Obowiązki przewodniczącego Jury obejmują:

– przyjmowanie i konsultowanie z Organizatorem zgłoszeń do składu sędziowskiego, które będą wpływały na adres email: juror@piwowarzy.wroclaw.pl

– monitorowanie prac komisji w zakresie stosowania dobrych praktyk oceny (m.in. brak konsultacji przed i w trakcie wystawienia oceny zarówno w sposób werbalny jak i niewerbalny)

– monitorowania i korygowania w razie potrzeby prac Organizatorów z zakresie przygotowania piw do Konkursu

– dopilnowania sprawnego przebiegu Konkursu włącznie z podpisaniem dyplomów przez Komisje Konkursowe.

– dopilnowania terminowego dostarczenia metryczek uczestnikom Konkursu wraz z kontrolą ich jakości

– skompletowania grupy eliminacyjnej

2. Skład Komisji Konkursowych ustala jej Przewodniczący w porozumieniu z Organizatorem.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki.

III. Konkurs:

1. XIV WKPD jest zorganizowany w ramach XVI Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich i odbędzie się w dniu 6 lub 7 czerwca 2019 r.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W konkursie wyznaczono 4 kategorie:

1. Pils czeski– styl goszczący na konkursie cyklicznie znany i powszechnie lubiany. Bogata, złożona słodowość połączona z wyraźnie zaznaczoną goryczką oraz korzennym smakiem chmielu. Charakteryzuje się czystym smakiem oraz brakiem estrów owocowych. Pils powinien być rześki, złożony i dobrze zbalansowany. W BJCP znajduje się na pozycji 2B.

2. Sour Ale (Oud Bruin/Red Flanders/ Sour Saison) – [12-16 blg] – Trzy style w ramach kategorii Sour Ale z ograniczonymi widełkami mocy właściwie tylko dla Oud bruin. Dwa dobrze znane i klasyczne style oraz jedna wariacja klasycznego piwa. Wszystkie trzy podkategorie wymagają od piwowara dobrego przemyślenia receptury oraz idealnego przebiegu fermentacji. Oud Bruin znany jako Flanders Brown jest piwem o wyraźnym aromacie owcowym i słodowym z lekko kwasową nutą. Jest to piwo długo dojrzewające, bardzo złożone stanowiące idealną bazę pod piwa owocowe. Flanders Red Ale nazywane burgundem belgii jest piwem o złożonym aromacie owocowym, uzupełnionym lekką nutą kwaskowatą i słodami, które powinny być lżejsze niż w Oud Bruin. W smaku i zapachu może przypominać czerwone wino. Sour Saison jak sama nazwa wskazuje jest wersją Saisona o zwiększonej kwaśności. Piwo ma sprawiać wrażenie orzeźwiającego z cechami średnio do mocno owocowymi i przyprawowymi. Kolor pomarańczowy to wyznacznik tego stylu. Piwowar będzie musiał znaleźć dobry balans między średnią goryczką (która może pochodzić także od fenoli i lekkiego alkoholu), kwaśnością, delikatnie zbożowym smakiem, a owocowo-przyprawowym profilem piwa. Kwaśność ma zwiększyć sesyjność i pijalność bazowego piwa. Dokładny opis kategorii Sour Saison do końca sierpnia.

3. West Coast IPA [14,5-17] – Zdecydowanie chmielowa, goryczkowa i wytrawna odmiana American IPA, z bardzo ograniczonymi cechami słodowymi.

4. Belgian blond [14,5-17] – Styl spopularyzowany przez belgijskie browary, które starają się przekonać konsumenta do odwrotu od powszechnego jasnego lagera i skierowania swoich piwnych preferencji ku tradycyjnym belgijskim stylom. Pochodzenia blonda można również szukać w prostych, jasnych i mocnych piwach warzonych przez przyklasztorne browary. Jest to piwo górnej fermentacji o barwie od głęboko złotej do jasno bursztynowej.

4. Uczestnik Konkursu może startować we wszystkich kategoriach.
5. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo.
6. W przypadku gdy do Konkursu w danej kategorii zostanie zgłoszone tylko jedno piwo, Konkurs w niej pozostaje nierozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.
7. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 12 piw Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
8. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników konkursu oraz podania zajętego przez nich miejsca.
9. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury zwycięskiego piwa na życzenie Organizatora.

10. Spośród zwycięzców każdej z kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca Grand Prix – główną nagrodą jest uwarzenie zwycięskiego piwa w browarze (jeszcze do ustalenia)

11. Osobą odpowiedzialną za odbiór i przechowywanie piw konkursowych jest:
Maciej Lewandowski (Macas)

12. Uczestnicy powinni dostarczyć konkursowe piwa w nieprzekraczalnym terminie od 06.05.2019 do 24.05.2019 na adres:

Maciej Lewandowski (Macas)
ul. Zawiszy Czarnego 42
52-241 Wrocław
tel. +48 509053616

Ważne: na paczce, w widocznym miejscu należy podać nazwy stylów piw, które są zawartością paczki wg podanych skrótów:
a. PC
b. SA
c. WCI
d. BB

13. W przypadku osobistego dostarczenia konkursowych piw pod ww. adres należy wcześniej ustalić warunki z odbiorcą.
14. Koszt zgłoszenia piwa wynosi 10 zł za każdą kategorię i obejmuje koszty obsługi piwa w trakcie Konkursu. Płatne do 24.05.2018 osobiście lub przelewem na konto:
Agnieszka Wołczaska-Prasolik
95 1140 2017 0000 4502 0036 1088

14. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, oraz zostanie przyznana Nagroda Specjalna za piwo, które otrzymało najwyższą punktację we wszystkich kategoriach.
15. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację sędziowie oceniający piwo rozstrzygają o kolejności na podstawie ponownej próby sensorycznej.
16. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma metryczkę z pełną oceną swojego piwa. W przypadku piw, które nie zostały zakwalifikowane do konkursu (eliminacje) metryczka będzie skrócona do podania przyczyn odrzucenia piwa. Metryczki będą wysyłane na adres mailowy przez Organizatora/Przewodniczącego Jury do 30.06.2019 r.
17. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami Konkursu w kategorii, w której przedstawiają piwo do oceny. Te same zasady dotyczą Komisji Eliminacyjnej.
18. Dopuszcza się nadesłanie piw w butelkach oznaczonych etykietami i/lub oznaczonymi kapslami. Sposób oznakowania należy opisać we właściwym miejscu formularza zgłoszeniowego.

19. Do każdej kategorii należy wypełnić osobny Formularz Zgłoszeniowy, w którym należy wypełnić wszystkie rubryki. Brak danych na temat receptury oraz brak podpisu będą skutkowały niezakwalifikowaniem piwa do Konkursu.
20. Do Konkursu należy wystawić minimum 4 butelki 0,5l lub jako ekwiwalent 6 butelek 0,33l
21. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed Konkursem zostaną właściwie zamaskowane.
22. Osobami odpowiedzialnymi za okodowanie i przygotowanie piw do KPD są:
Maciej Lewandowski (Macas) : tel. +48 509053616

23. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody podczas drugiego dnia Festiwalu Dobrego Piwa (9 czerwca, sobota), a w przypadku nieobecności zostaną one wysłane w ciągu 14 dni. Jeżeli nagrodami będą bony na zamówienia w sklepach internetowych, sposób ich realizacji będzie identyczny z zasadami danego sklepu.

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

25. Konkurs Piw Domowych przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Szkolenia i Certyfikacji Sędziów Konkursów Piwa PSPD zawartymi w „Przewodniku dla organizatorów konkursów piw domowych” oraz w „Zasadach dobrej praktyki dla konkursów piwa”.

26. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy, iż wypełnienie przez piwowara formularza zgłoszeniowego XIV KPD we Wrocławiu 2019, jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na cele konkursowe.

a) Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Wołczaska-Prasolik, tel. 502262911, email: agnieszka@cerevisia.pl

b) Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celach komunikacji z piwowarami, wysyłki nagród dla laureatów oraz ogłoszenia wyników eliminacji i finałów.

c) Każdy z uczestników Konkursu ma możliwość dostępu do swoich danych, zmiany i aktualizacji. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych.

d) Dane osobowe zostaną usunięte po przeprowadzeniu konkursu i wysyłki nagród.

e) Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon) mogą zostać przekazane sponsorom lub/i firmom kurierskim celem wysyłki nagród dla laureatów.

Organizatorzy

Formularz zgłoszeniowy: WKPD_form_2019

avatar

Marusia

Piwowar już nie domowy, animatorka wydarzeń piwowarskich

Może Ci się również spodoba

4 komentarze

 1. avatar Macas pisze:

  Proszę o bezpieczne pakowanie butelek, ponieważ przy stłuczkach, potrzebne będzie dosłanie brakujących butelek.
  pozdrawiam Maciek

 2. avatar Liwko pisze:

  Cześć, czy będzie jakaś aktualizacja bieżących zgłoszeń?

 3. avatar Macas pisze:

  Piwa 4 kategorie przygotowane do odbioru.
  Krzysztofa Czechanowskiego (Undeath) teraz Twoja działka 🙂

  pozdrawiam M.

 4. avatar Macas pisze:

  Zakwalifikowane Piwa kolejność wg Imienia :
  Kategoria PILS CZESKI:
  Bartosz Markowski
  Dawid Hołda
  Jacek Stachowski
  Jakub i Franciszek Skolik
  Janusz Śvach
  Mariusz Jachimowski
  Mateusz Haberka
  Mikołaj Borzyszkowski
  Piotr Litkowski
  Piotr Pięta
  Rafał Nazarewicz
  Robert Gumieniak
  Sławomir Zakrzewski
  Suchan Grzegorz
  Szymon Pioterek
  Tomasz Buczek
  Tomasz Piszczelski

  Sour Ale :
  Andrzej Wójciak
  Artur Pasieczny
  Bartosz Markowski
  Marcin Gołębiowski
  Mikołaj Borzyszkowski
  Szymon Pioterek

  Belgian Blond :
  Adam Halwa
  Adam Spławski
  Bartłomiej Henkelman
  Bartosz Packo
  Jakub Czyżewski
  Maciej Ciszewski
  Maciej Lewandowicz
  Mariusz Jachimowski
  Michał Tomaszek
  Piotr Pięta
  Robert Gumieniak
  Szymon Pioterek
  Waldemar Wach

  West Coast IPA:
  Adam Spławski
  Bartłomiej Pochwat
  Borys Dyczko
  Jakub Czyżewski
  Julian Ćwirko
  Maciej Lewandowicz
  Mateusz Talarski
  Michał Kramarz
  Robert Gumieniak
  Sebastian Kackiewicz
  Szymon Pioterek
  Tomasz Maciąg

  Za wszystkich trzymam kciuki 🙂
  pozdrawiam Maciek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *