Regulamin XIII Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych XV WROCŁAWSKICH WARSZTATÓW PIWOWARSKICH

Regulamin XIII Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych
XV WROCŁAWSKICH WARSZTATÓW PIWOWARSKICH

I. Organizatorem KPD jest Wrocławska Inicjatywa Piwowarska reprezentowana przez:

Agnieszkę Wołczaską-Prasolik (Marusia)
Macieja Lewandowskiego (Macas)

Rafała Galbierza (Xenocyd)

Krzysztofa Czechanowskiego (Undeath)

II. Jury:

1. Przewodniczącym Jury jest Krzysztof Czechanowski (Undeath).

Obowiązki przewodniczącego Jury obejmują:

– przyjmowanie i konsultowanie z Organizatorem zgłoszeń do składu sędziowskiego, które będą wpływały na adres email: juror@piwowarzy.wroclaw.pl

– monitorowanie prac komisji w zakresie stosowania dobrych praktyk oceny (m.in. brak konsultacji przed i w trakcie wystawienia oceny zarówno w sposób werbalny jak i niewerbalny)

– monitorowania i korygowania w razie potrzeby prac Organizatorów z zakresie przygotowania piw do Konkursu

– dopilnowania sprawnego przebiegu Konkursu włącznie z podpisaniem dyplomów przez Komisje Konkursowe.

– dopilnowania terminowego dostarczenia metryczek uczestnikom Konkursu wraz z kontrolą ich jakości

– skompletowania grupy eliminacyjnej

2. Skład Komisji Konkursowych ustala jej Przewodniczący w porozumieniu z Organizatorem.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki.

III. Konkurs:

1. XIII WKPD jest zorganizowany w ramach XV Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich i odbędzie się w dniu 7 lub 8 czerwca 2018 r.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W konkursie wyznaczono 4 kategorie:

a. American Pils [11-14,7 blg] – Wersja Pilsnera uwarzona w USA przez piwowarów,którzy wyemigrowali z Niemiec. Gdy osiedlili się w Ameryce, przywieźli ze sobą proces i drożdże. Pracowali z surowcami, które były dostępne lokalnie w Ameryce by stworzyć unikalną wersje oryginalnego Pilsnera. Ten styl umarł po okresie prohibicji, ale został wskrzeszony przez piwowarów amatorów. Istotny Pilsener, który może stawić czoło klasycznym Europejskim Pilsnerom, ale z rodzimych amerykańskich zbóż i chmieli dostępnych niemieckim piwowarom, którzy początkowo zaczęli warzyć to piwo w USA. Orzeźwiające, ale z podkreślonym słodem i chmielem, które wyróżnia to piwo jeśli porównamy je z innymi nowoczesnymi Amerykańskimi light lagers. Kukurydza wyróżnia zbożową słodkość. Ryż przyczynia się do rześkości i bardziej neutralnego charakteru. W BJCP 2015 na pozycji 1B natomiast w wersji 2008 na pozycji 2C.

b. Belgian Blond [15,2– 18,2 blg] – Styl spopularyzowany przez belgijskie browary, które starają się przekonać konsumenta do odwrotu od powszechnego jasnego lagera i skierowania swoich piwnych preferencji ku tradycyjnym belgijskim stylom. Pochodzenia blonda można również szukać w prostych, jasnych i mocnych piwach warzonych przez przyklasztorne browary. Jest to piwo górnej fermentacji o barwie od głęboko złotej do jasno bursztynowej. Podobnej mocy jak dubbel, w charakterze zbliżone do Belgian Strong Golden Ale, aczkolwiek troszeczkę słodszy i nie tak goryczkowy.
W BJCP 2015 na pozycji 25A natomiast w wersji 2008 na pozycji 18Agórę.

c. Sweet/Milk/Cream Stout [11-14,7 blg] – Piwo górnej fermentacji, odmiana stouta zawierająca cukier mleczny – laktozę, która nie zostaje przefermentowana przez drożdże i nadaje piwu charakterystyczny słodkawy smak. Pierwsze piwa z gatunku sweet stout pojawiły się w Wielkiej Brytanii w Londynie na początku XIX wieku. Napój ten jest uboższy w alkohol i goryczkę porównując do dry stout, dominuje smak palonych ziaren i słodu. Wyczuwalne są posmaki kawowe i czekoladowe oraz kremowa słodycz. W BJCP 2015 na pozycji 16A natomiast w wersji 2008 na pozycji 13B.

d. Milkshake IPA [14-17 blg] – jest to wariacja na temat New England IPA, która łączy cechy ekstremalnie nachmielonego na aromat nowofalowym chmielem IPA – z mlecznym shake’m. Taki efekt ma zapewnić dodanie do trunku laktozy, wanilii oraz owoców, tworząc niepowtarzalny smak i zapach milk shake’a. Opis w załączeniu.

4. Uczestnik Konkursu może startować we wszystkich kategoriach.
5. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo.
6. W przypadku gdy do Konkursu w danej kategorii zostanie zgłoszone tylko jedno piwo, Konkurs w niej pozostaje nierozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.
7. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 12 piw Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
8. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników konkursu oraz podania zajętego przez nich miejsca.
9. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury zwycięskiego piwa na życzenie Organizatora.

10. Spośród zwycięzców każdej z kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca Grand Prix – główną nagrodą jest uwarzenie zwycięskiego piwa w browarze Nepomucen wraz z jego premierą na Festiwalu Dobrego Piwa w 2019 roku.

11. Osobą odpowiedzialną za odbiór i przechowywanie piw konkursowych jest:
Maciej Lewandowski (Macas)

12. Uczestnicy powinni dostarczyć konkursowe piwa w nieprzekraczalnym terminie od 07.05.2018 do 25.05.2018 na adres:

Maciej Lewandowski (Macas)
ul. Zawiszy Czarnego 42
52-241 Wrocław
tel. +48 509053616

Ważne: na paczce, w widocznym miejscu należy podać nazwy stylów piw, które są zawartością paczki wg podanych skrótów:
a. AP
b. BB
c. MS
d. MPA

13. W przypadku osobistego dostarczenia konkursowych piw pod ww. adres należy wcześniej ustalić warunki z odbiorcą.
14. Koszt zgłoszenia piwa wynosi 10 zł za każdą kategorię i obejmuje koszty obsługi piwa w trakcie Konkursu. Płatne do 25.05.2018 osobiście lub przelewem na konto:
Agnieszka Wołczaska-Prasolik
95 1140 2017 0000 4502 0036 1088

14. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, oraz zostanie przyznana Nagroda Specjalna za piwo, które otrzymało najwyższą punktację we wszystkich kategoriach.
15. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację sędziowie oceniający piwo rozstrzygają o kolejności na podstawie ponownej próby sensorycznej.
16. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma metryczkę z pełną oceną swojego piwa. W przypadku piw, które nie zostały zakwalifikowane do konkursu (eliminacje) metryczka będzie skrócona do podania przyczyn odrzucenia piwa. Metryczki będą wysyłane na adres mailowy przez Organizatora/Przewodniczącego Jury do 30.06.2018 r.
17. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami Konkursu w kategorii, w której przedstawiają piwo do oceny. Te same zasady dotyczą Komisji Eliminacyjnej.
18. Dopuszcza się nadesłanie piw w butelkach oznaczonych etykietami i/lub oznaczonymi kapslami. Sposób oznakowania należy opisać we właściwym miejscu formularza zgłoszeniowego.

19. Do każdej kategorii należy wypełnić osobny Formularz Zgłoszeniowy, w którym należy wypełnić wszystkie rubryki. Brak danych na temat receptury oraz brak podpisu będą skutkowały niezakwalifikowaniem piwa do Konkursu.
20. Do Konkursu należy wystawić minimum 4 butelki 0,5l lub jako ekwiwalent 6 butelek 0,33l
21. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed Konkursem zostaną właściwie zamaskowane.
22. Osobami odpowiedzialnymi za okodowanie i przygotowanie piw do KPD są:
Maciej Lewandowski (Macas) kategorie: AP i BB tel. +48 509053616
Rafał Galbierz (Xenocyd) kategorie: MS i MPA, tel. +48 602 291 809

23. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody podczas drugiego dnia Festiwalu Dobrego Piwa (10 czerwca, sobota), a w przypadku nieobecności zostaną one wysłane w ciągu 14 dni. Jeżeli nagrodami będą bony na zamówienia w sklepach internetowych, sposób ich realizacji będzie identyczny z zasadami danego sklepu.

24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

Organizatorzy

Pobierz  FORM_KPD_2018

avatar

Marusia

Piwowar już nie domowy, animatorka wydarzeń piwowarskich

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *