Regulamin XII Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych

Regulamin XII Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych
XIV WROCŁAWSKICH WARSZTATÓW PIWOWARSKICH

I. Organizatorem KPD jest Wrocławska Inicjatywa Piwowarska reprezentowana przez:

Agnieszkę Wołczaską-Prasolik (Marusia)
Macieja Lewandowskiego (Macas)

Rafała Galbierza (Xenocyd)

Krzysztofa Czechanowskiego (Undeath)

Rafała Kosińskiego (BeerGrill)

II. Jury:

1. Przewodniczącym Jury jest Krzysztof Czechanowski (Undeath).

Obowiązki przewodniczącego Jury obejmują:

– przyjmowanie i konsultowanie z Organizatorem zgłoszeń do składu sędziowskiego, które będą wpływały na adres email: juror@piwowarzy.wroclaw.pl

– monitorowanie prac komisji w zakresie stosowania dobrych praktyk oceny (m.in. brak konsultacji przed i w trakcie wystawienia oceny zarówno w sposób werbalny jak i niewerbalny)

– monitorowania i korygowania w razie potrzeby prac Organizatorów z zakresie przygotowania piw do Konkursu

– dopilnowania sprawnego przebiegu Konkursu włącznie z podpisaniem dyplomów przez Komisje Konkursowe.

– dopilnowania terminowego dostarczenia metryczek uczestnikom Konkursu wraz z kontrolą ich jakości

– skompletowania grupy eliminacyjnej

2. Skład Komisji Konkursowych ustala jej Przewodniczący w porozumieniu z Organizatorem.

3. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki.

III. Konkurs:

1. XII WKPD jest zorganizowany w ramach XIV Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich i odbędzie się w dniu 8 lub 9 czerwca 2017 r.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W konkursie wyznaczono 4 kategorie:

a. Pils niemiecki [11-12,5 blg] – Klasyczny styl Niemiecki, pokazujący kunszt piwowara. Nie od dziś się mówi, żeby uwarzyć dobrego Pilsa należy wykazać się wysokimi umiejętnościami piwowarskimi. Styl ten wywodzi się z czeskiego pilznera, jednak jego niemiecka interpretacja ma całkiem inne charakterystyczne cechy. Jest to przede wszystkim głębsze odfermentowanie, co za tym idzie bardziej wytrawny charakter i balans przesunięty w stronę goryczki, zwykle charakteryzuje się też jaśniejszą barwą. W przeciwieństwie do starszego brata niedopuszczalny jest w nim diacetyl, za to często można spotkać nuty siarkowe. Wszystko to dopełnia aromat szlachetnych Niemieckich chmieli kwiatowych lub korzennych (niedopuszczalne nowofalowe chmiele). W BJCP 2008 znajduje się na pozycji 2A.

b. Fruit Ale [12-15 blg] – Tegoroczna wariacja na temat piwa Pale Ale. Harmoniczne połączenie owoców i piwa jakim jest górnofermentacyjne Pale Ale. Piwo bazowe powinno być o czystym – pozbawionym wad profilu, lekko estrowym i chmielowym, o odpowiedniej słodowości i goryczce tak by dodatek owoców powodował uzupełnienie cech piwa, tworząc dobry balans. Dodatkowo owocowe użyte do piwa powinny być wyraźnie wyczuwalne. Oceniana będzie pijalność oraz spójność piwa jak i pomysłowość piwowara. Dokładny opis kategorii opublikujemy niebawem. Na chwile obecną, mogę powiedzieć, że w tym stylu piwa będą dopuszczalne owoce typu truskawki, jagody, maliny, wiśnie, mango, marakuja itp. natomiast pomidory, ogórki itp. pomimo botanicznego pochodzenia będą traktowane jako warzywa. Cukry z owoców powinny być wliczone do ogólnego ekstraktu piwa. Fruit Sour Ale nie zaliczają się do tej kategorii. lecz delikatne zakwaszenie uzyskane użytymi owocami, będzie dopuszczalne.

c. Mild [7,5-9,5 blg] – Piwo ma długą tradycję w Anglii i wykształciło się z wczesnych, lżejszych wersji porteru angielskiego. Jest to piwo lekko aromatyczne, z zaznaczonym charakterem słodowym, sesyjne i mocno orzeźwiające. W aromacie i smaku wyraźnie zaznaczone są cechy słodów i typowe cechy brytyjskich drożdży górnej fermentacji. Współczesne interpretacje tego stylu pozwalają na użycie szerokiej gamy surowców, zalecane jednak są klasyczne angielskie surowce. Najważniejszą cechą tego piwa będzie pijalność, która powinna być wysoka. W BJCP 2008 znajduje się na pozycji 11A.

d. Old Ale [15-22 blg] – Tradycyjny angielski styl piwa, należący do rodziny piw Strong Ale. W Polsce bardzo mało popularny i mało znany styl piwa, choć zarówno ciekawy jak każdy z klasycznych stylów angielskich. Jest to dość szeroki styl zacierany w wyższych temperaturach niż strong ale by zmniejszyć odfermentowanie, później dojrzewane w browarze po burzliwej fermentacji. Przeważnie ma charakter dojrzewających piw (mleczne, Brett, utlenione, skórzane) powiązane z piwami „stale”. Ale o duże mocy alkoholowej, mocniejsze niż Strong bitter i brown porters, ale przeważnie nie tak mocne i bogate jak barleywine. Przeważnie przechylone w kierunku słodowego i słodkiego balansu. „Piwo to powinno być rozgrzewającym typem piwa, najlepiej pite w pół pintówkach przy ciepłym kominku w zimne zimowe wieczory” – Michael Jackson. BJCP 2008 znajduje się na pozycji 19A.

4. Uczestnik Konkursu może startować we wszystkich kategoriach.
5. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo.
6. W przypadku gdy do Konkursu w danej kategorii zostanie zgłoszone tylko jedno piwo, Konkurs w niej pozostaje nierozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.
7. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 12 piw Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
8. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników konkursu oraz podania zajętego przez nich miejsca.
9. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury zwycięskiego piwa na życzenie Organizatora.

10. Spośród zwycięzców każdej z kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca Grand Prix – główną nagrodą jest uwarzenie zwycięskiego piwa w browarze Warsztat Piwowarski wraz z jego premierą na Festiwalu Dobrego Piwa w 2018 roku.

11. Osobą odpowiedzialną za odbiór i przechowywanie piw konkursowych jest:
Maciej Lewandowski (Macas)

12. Uczestnicy powinni dostarczyć konkursowe piwa w nieprzekraczalnym terminie od 08.05.2017 do 22.05.2017 na adres:

Maciej Lewandowski (Macas)
ul. Zawiszy Czarnego 42
52-241 Wrocław
tel. +48 509053616

Ważne: na paczce, w widocznym miejscu należy podać nazwy stylów piw, które są zawartością paczki wg podanych skrótów:
a. PN
b. FA
c. MD
d. OA

13. W przypadku osobistego dostarczenia konkursowych piw pod ww. adres należy wcześniej ustalić warunki z odbiorcą.
14. Koszt zgłoszenia piwa wynosi 10 zł za każdą kategorię i obejmuje koszty obsługi piwa w trakcie Konkursu. Płatne do 22.05.2017 osobiście lub przelewem na konto:
Agnieszka Wołczaska-Prasolik
95 1140 2017 0000 4502 0036 1088

14. W przypadku wystawienia piwa do kategorii Fruit Ale, uczestnik powinien wypełnić w formularzu zgłoszeniowym odpowiednie informacje dotyczące składników, technik i celów, które chciał osiągnąć warząc to piwo (szczegóły: patrz formularz). Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń w zakresie doboru składników receptury. Dodatki powinny być wyraźnie wyczuwalne oraz stanowić uzupełnienie cech piwa, tworząc dobry balans. Oceniana będzie pijalność oraz spójność piwa jak i pomysłowość piwowara.

15. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, oraz zostanie przyznana Nagroda Specjalna za piwo, które otrzymało najwyższą punktację we wszystkich kategoriach.
16. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację sędziowie oceniający piwo rozstrzygają o kolejności na podstawie ponownej próby sensorycznej.
17. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma metryczkę z pełną oceną swojego piwa. W przypadku piw, które nie zostały zakwalifikowane do konkursu (eliminacje) metryczka będzie skrócona do podania przyczyn odrzucenia piwa. Metryczki będą wysyłane na adres mailowy przez Organizatora/Przewodniczącego Jury do 30.06.2017 r.
18. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami Konkursu w kategorii, w której przedstawiają piwo do oceny. Te same zasady dotyczą Komisji Eliminacyjnej.
19. Dopuszcza się nadesłanie piw w butelkach oznaczonych etykietami i/lub oznaczonymi kapslami. Sposób oznakowania należy opisać we właściwym miejscu formularza zgłoszeniowego.

20. Do każdej kategorii należy wypełnić osobny Formularz Zgłoszeniowy, w którym należy wypełnić wszystkie rubryki. Brak danych na temat receptury oraz brak podpisu będą skutkowały niezakwalifikowaniem piwa do Konkursu.
21. Do Konkursu należy wystawić minimum 4 butelki 0,5l lub jako ekwiwalent 6 butelek 0,33l
22. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed Konkursem zostaną właściwie zamaskowane.
23. Osobami odpowiedzialnymi za okodowanie i przygotowanie piw do KPD są:
Maciej Lewandowski (Macas) kategorie: PN i FA tel. +48 509053616
Rafał Galbierz (Xenocyd) kategorie: MD i OA, tel. +48 602 291 809

24. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody podczas drugiego dnia Festiwalu Dobrego Piwa (11 czerwca, sobota), a w przypadku nieobecności zostaną one wysłane w ciągu 14 dni. Jeżeli nagrodami będą bony na zamówienia w sklepach internetowych, sposób ich realizacji będzie identyczny z zasadami danego sklepu.

25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.

Organizatorzy

Pobierz   formularz_WKPD_2017

avatar

Marusia

Piwowar już nie domowy, animatorka wydarzeń piwowarskich

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *