Regulamin VII Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych

Regulamin VII Wrocławskiego Konkursu Piw Domowych na
IX WROCŁAWSKICH WARSZTATACH PIWOWARSKICHI. Organizatorzy:

? Agnieszka Wołczaska-Prasolik (Marusia)
? Rafał Kowalczyk (Browarzyciel)
? Maciej Lewandowski (Macas)

II. Jury:

1. Przewodniczącym Jury jest Rafał Kowalczyk (Browarzyciel).
2. Skład Komisji Konkursowej ustala jej przewodniczący.

III. Konkurs:
1. VII WKPD jest zorganizowany w ramach IX Wrocławskich Warsztatów Piwowarskich w dniu 12 maja 2012 r.
2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.
3. W konkursie wyznaczono 2 kategorie:

a. Pils czeski (Bohemian pilsener)
b. Weizenbock

4. Uczestnik konkursu może startować we wszystkich kategoriach.
5. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo.
6. W przypadku gdy do konkursu w danej kategorii zostanie zgłoszone tylko jedno piwo, konkurs w niej pozostaje nierozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek.
7. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 15 piw organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji.
8. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników konkursu oraz podania zajętego przez nich miejsca.
9. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury zwycięskiego piwa na życzenie organizatora.
10. Osobą odpowiedzialną za odbiór i przechowywanie piw konkursowych jest Maciej Lewandowski (Macas)
11. Uczestnicy powinni dostarczyć konkursowe piwa w nieprzekraczalnym terminie od 2011/04/01 do 2011/04/27 na adres:
Maciej Lewandowski (Macas)
Ul. Zawiszy Czarnego 42
52-241 Wrocław
tel. +48 509053616
12. W przypadku osobistego dostarczenia konkursowych piw pod ww. adres należy wcześniej ustalić warunki z odbiorcą.
13. Koszt zgłoszenia piwa wynosi 10 zł za każdą kategorię. Płatne do 30.04.2011 osobiście lub przelewem na konto:
Agnieszka Wołczaska-Prasolik
Multibank
95 1140 2017 0000 4502 0036 1088
14. W przypadku wystawienia piwa do kategorii Piwa Specjalne (o ile taka kategoria jest uwzględniona w konkursie), uczestnik powinien wypełnić w formularzu zgłoszeniowym odpowiednie informacje dotyczące składników, technik i celów, które chciał osiągnąć warząc to piwo (szczegóły: patrz formularz)
15. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, oraz zostanie przyznana Nagroda Specjalna za piwo, które otrzymało najwyższą punktację we wszystkich kategoriach.
16. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację prawo wyboru piwa przysługuje Przewodniczącemu Jury.
17. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu w kategorii, w której przedstawiają piwo do oceny.
18. Dopuszcza się nadesłanie piw w butelkach oznaczonych etykietami i/lub oznaczonymi kapslami. Sposób oznakowania należy opisać we właściwym miejscu formularza zgłoszeniowego. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego osobno dla każdego z gatunków wysyłanych piw.
19. Do konkursu należy wystawić minimum 4 butelki 0,5l lub jako ekwiwalent 5 butelek 0,33l
20. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed konkursem zostaną właściwie zamaskowane.
21. Zwycięzcy otrzymają nagrody w dniu konkursu, a w przypadku nieobecności zostaną one wysłane w przeciągu 14 dni. Jeżeli nagrodami będą bony na zamówienia w sklepach internetowych, sposób ich realizacji będzie identyczny z zasadami danego sklepu.

Organizatorzy

Formularz _WKPD_IX


avatar

Marusia

Piwowar już nie domowy, animatorka wydarzeń piwowarskich

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *